Varumärkesarkitektur: Hur svårt kan det vara egentligen

Varumärkesarkitektur är något oerhört fint. Det finns initierade böcker som enbart behandlar ämnet, det finns viktiga experter som talar om det. Men egentligen är varumärkesarkitektur ganska enkelt i grunden: Antingen har alla saker samma namn, eller också har alla saker olika namn – sedan finns det en skala däremellan. Olika namn har saker om de är för olika varandra. Resten är utvikningar och förklaringar.

Det finns olika sätt att dela upp varumärkesarkitektur i. Egentligen handlar det om en glidande skala emellan att alla produkter har samma namn, eller att alla produkter har olika namn, eller någonting däremellan. Vilket du ska välja utgår från ditt grundläggande varumärkeslöfte, vad människor upplever att varumärket kan göra för dem – vilken roll det har i deras liv. Därför skiljer Procter & Gamble på rengöringsprodukter för dig och för ditt badrum, medan Virgin kallar allt för Virgin.